На 13 октомври 2011г. се свиква събрание на секторното референтно звено при Българска браншова камара по електронна промишленост и информатика(ББКЕПИ)

10.10.2011 08:37

На 13 октомври 2011г. (четвъртък) от 16.00ч. в заседателната зала на “БИЦ-ИЗОТ АД, София, бул.Цариградско шосе 133, се свиква събрание на Секторния консултативен съвет при Българска браншова камара по електронна промишленост и информатика(ББКЕПИ), в рамките на проекта “Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони”.На събранието са поканени да присъстват и участниците в Секторното референтно звено по проекта.
Събранието ще се проведе при следния дневен ред:
1. Презентация на разработката “Секторен анализ на сектор Електроника”. Лектори Тихомира Николова и Юлий Илиев
2. Презентация на консултантската фирма KPMG – на тема “Концепция и план за разработване на Секторен компетентностен модел”.

Назад

Търсене