На 13 април 2009г.се открива Център за върхови постижения - Институт за докторанти и постдокторанти „Диалог Европа".

11.04.2009 12:39

 Министърът на образованието и науката Даниел Вълчев и ректорът на Софийския университет „Св. Климент Охридски" проф. Иван Илчев ще открият на 13 април, в зала 1 на СУ „Център за върхови постижения - Институт за докторанти и постдокторанти „Диалог Европа".  „Център за върхови постижения - Институт за докторанти и постдокторанти „Диалог Европа" е финансиран от Фонд „Научни изследвания" на Министерството на образованието и науката по програма за създаване на Центрове за върхови постижения в периода 2009-2011 г. Създаването на Центъра и извършваната от него дейност ще благоприятства както развитието на теоретичните изследвания в областта на хуманитаристиката, така и връзката на академичните среди с държавните институции, местните власти, бизнеса, работодателските и синдикалните организации, неправителствения сектор, творческите съюзи и други. Повече...

Назад

Търсене