На 05/04/2013г., на фирма "Хибридни интегрални схеми (ХИС)" АД беше издаден сертификат № 011301с който утвърждава наличието на добра производствена практика

17.05.2013 15:35

С решение на Управителния съвет на ББКЕПИ от 20.09.2011г.към браншовата камара се създаде и подържа “Регистър за добрите производствени практики в областта на електронната промишленост и информатиката”.В този РЕГИСТЪР се завеждат утвърдените добри производствени практики в дейностите на фирми от сектора, които са преминали съответен сертификационен одит и са получили Удостоверение за съответствие(сертификат), което утвърждава наличието на добра производствена практика в дадена производствена област.

След успешно приключил сертификационен одит на 05/04/2013г., на фирма "Хибридни интегрални схеми (ХИС)" АД беше издаден сертификат № 011301 с който утвърждава наличието на добра производствена практика в процеса на асемблиране на печатни платки(PCB)и на хибридни интегрални схеми при използване на технология за повърхностен монтаж на елементи.Повече...

Назад

Търсене