Международната коференция по компютърни системи и технологии “CompSysTech'10” и Третата среща по проекта “Teaching, Research, Innovation in Computing Education (TRICE)” ще се състоят на 17-18 юни 2010 година в хотел “Родина”, София

15.06.2010 23:35

 Международната коференция по компютърни системи и технологии “CompSysTech'10” ще се проведе на 17-18 юни 2010 година в хотел “Родина”, София.Повече…. В същия период и на същото място ще се състои и Третата среща по проекта "Teaching, Research, Innovation in Computing Education(TRICE)" управляван от Русенския университет "Ангел Кънчев". В него, като съизпълнител, участва и Българската браншова камара по електронна промишленост и информатика(ББКЕПИ).Повече... 

Назад

Търсене