Миналата седмица стартираха два нови конкурса за проекти по Оперативната програма "Административен капацитет"

03.11.2008 10:18

Миналата седмица стартираха два нови конкурса за проекти по Оперативната програма "Административен капацитет", насочени към държавната администрация и конкрeтните бенефициенти от съдебната система. Срокът за подаване на проектните предложения е 30 януари 2009 г., 17:30 ч. Централната, областните и общинските администрации могат да се състезават с проекти за усвояването на 10 млн. лв. по новата процедура "Подобряване на обслужването за гражданите и бизнеса, в това число чрез развитие на електронното управление" (подприоритет 3.1). Процедурата има за цел създаване на качествени и насочени към потребителя административни услуги и развитие на електронното правителство. Минималната стойност на проектите е 250 000 лева, максимална стойност - няма. Срокът за изпълнение е 18 месеца. 

Назад

Търсене