МИЕТ и ИАНМСП организират поредните информационни дни по ОП „Конкурентоспособност“

31.08.2011 10:36

Министерството на икономиката, енергетиката и туризма (МИЕТ) и Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) организират от 31 август до 2 септември 2011 г. поредните информационни дни по оперативна програма „Конкурентоспособност“. Семинарите са отворени за участие на всички интересуващи се, а участието е безплатно. Представителите на бизнеса и всички граждани ще могат да се запознаят детайлно с условията и кандидатстването по отворената за проекти процедура „Покриване на международно признати стандарти и въвеждане на системи за управление в предприятията”. Първият семинар ще се състои на 31 август във Варна, вторият – на 1 септември в Пловдив, а заключителният – на 2 септември в София. Лектори ще бъдат експерти от ИАНМСП, която е междинно звено по приоритетни оси 1 и 2 на програмата, а МИЕТ - управляващ орган.Повече...

Назад

Търсене