Мартенската сбирка на клуб "ЕЛЕКТРОНИКА" ще се състои на 10.03.2010г.(сряда)от 18.00ч

05.03.2010 00:20

Мартенската сбирка на клуб "ЕЛЕКТРОНИКА" ще се състои на 10.03.2010г.(сряда)от 18.00ч. в ресторанта към хотела на БАН (срещу завод Електроника)- гр.София. Напомняме, че на февруарската сбирка беше взето решение сбирките на клуба да стават ВСЕКА ПЪРВА РАБОТНА СРЕДА НА МЕСЕЦА!
На срещата е поканен - Проф. дтн. инж. Камен Фильов, председател на Българска браншова камара по електронна промишленост и информатика(ББКЕПИ), за да запознае присъстващите с българската микроелектроника - състояние и перспективи.

Поканени за участие са както ветерани, така и действащи ръководители и специалисти от бранша.
Заповядайте!
Поканете също и ваши колеги и приятели за които темата представлява интерес!

Назад

Търсене