Кръгла маса за обсъждане на Комплексен аналитичен доклад за ограничаване и превенция на неформалната икономика”-28 ноември 2011 г

09.11.2011 22:28

На 28 ноември 2011 г., 10.30 часа в зала „Средец”, хотел Шератон, гр.София, Асоциацията на индустриалния капитал в България организира Кръгла маса за обсъждане на Комплексен аналитичен доклад за ограничаване и превенция на неформалната икономика по проект „Ограничаване и превенция на неформалната икономика”
Комплексният аналитичен доклад за ограничаване и превенция на неформалната икономика представлява информационен обзор на състоянието на неформалната икономика в България в периода 2004-2010 г., като в него обстойно са представени формите, източниците, причините, нанесените вреди и начините за борба с нейните прояви.
Докладът обобщава резултатите от извършените дейности до момента по проекта и очертава изводите, които ще залегнат в основната на всички дейности по ограничаване и превенция на неформалната икономика, както и за прецизиране на обхвата и съдържанието на предоставяните услуги от страна на Националния център „ИКОНОМИКА НА СВЕТЛО” и неговите 9 регионални звена.

Назад

Търсене