Кръгла маса - "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ЕС - ПРЕСТИЖ ИЛИ НЕОБХОДИМОСТ"-8 юни 2009 г.

04.06.2009 19:14

 На 8 юни 2009 г., 13:00 ч. в зала "България" на Институт за управление на програми и проекти,член на нашата браншова организация, се организира кръгла маса на тема:"ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ЕС - ПРЕСТИЖ ИЛИ НЕОБХОДИМОСТ". Поканени са за участие представители на държавната администрация, работодателските организации, синдикатите, академичните среди, медиите и др.Вицепремиерът г-жа Меглена Плугчиева е потвърдила участието си в кръглата маса.
Изводите от кръглата маса ще бъдат предоставени на Народното събрание, Министерския съвет, Управителните органи на оперативните програми и националните планове за развитие, работодателите и синдикатите.

Потвърдете участието си до 05.06.2009 г. на тел. 987 33 05, 987 13 14 или на адрес: office@ippm-bg.org.

Назад

Търсене