Книгата "ПАНОРАМА на електронната промишленост на България - факти и документи" е публикувана в интернет.

26.06.2009 18:49

Във веб-сайта на ББКЕПИ вече е публикувана книгата "ПАНОРАМА на електронната промишленост на България - факти и документи" с авт.колектив: Йордан Младенов, Огнемир Генчев, Иван Димитров, Петър Тотев.
В рубриката "Българската електронна промишленост и информатика – факти и документи" ние поместваме книги и документи осветяващи развитието на този важе сектор от българската икономика, спомени на ветерани, статии за съвременните научно-технически и производствени постижения и виждания за бядещото ни развитие в тази област.Така ние се опитваме да запознаем младежта и всички желаещи с миналото, настоящето и бъдещето на този отрасъл.
В тази книга е описана накратко и на макроравнище историята на създаването и развитието на българската  електронна и електротехническа промишленост. Дадени са в приложения основните държавни документи отнасящи се до тази промишленост, както и много статистически данни, характеризиращи нейното развитие.Посочени са също така имената на редица стопански ръководители и технически специалисти, играли по-малка или по-голяма роля в развитието на отрасъла.
Книгата и другите материали в тази рубрика можете да намерите на адрес: https://bbaeii.webnode.com/bylg-electronica-i-inormatika/ 

Назад

Търсене