Електронни услуги за европейските граждани на роден език и без граници – безплатно и в реално време, ще бъдат достъпни у нас от следващия месец

16.11.2010 18:34

  Електронни услуги за европейските граждани на роден език и без граници – безплатно и в реално време, ще бъдат достъпни у нас от следващия месец, съобщиха от Изпълнителна агенция "Електронни съобщителни мрежи и информационни системи" (ЕСМИС) към МТИТС. Това ще бъде възможно благодарение на многоезичния пилотен портал по проекта eGOS (e-Government and Guidance Services), който осигурява електронни инструкции и безплатни консултации за мобилно и трансгранично ползване на електронни услуги за гражданите – образователни, за търсене и намиране на работа и др. Онлайн достъпът до многоканалния портал от България предлага основни информационни услуги, обучение и професионално ориентиране, а впоследствие ще включи и по-лесно търсене на работа в 5 страни – България, Италия, Исландия, Испания, Румъния. Освен достъп до услугите от дома, шест електронни работни станции и 3 киоска, разположени във Видин, Казанлък и Силистра ще подпомагат потребителите, които нямат собствени компютри при търсенето и намирането на образователни и социални услуги и услуги за пазара на труда.Повече...

Назад

Търсене