Ясни са основните констатации от трите национално представителни изследвания за проявленията на сивата икономика у нас - ПРЕССЪОБЩЕНИЕ на АИКБ

23.12.2010 16:05

Декемврийско ПРЕССЪОБЩЕНИЕ на Асоциацията на индустриалния капитал в България(АИКБ)

Ясни са основните констатации от проведените трите национално представителни изследваниясред населението, сред работниците и служителите и сред работодателите, за проявленията на сивата икономка у нас по проект „Ограничаване и превенция на неформалната икономика”, осъществява от Асоциация на индустриалния капитал в България, с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд на Европейския съюз.

От експертната социологическа работа по проекта, в резултат, на която чрез различни социологически методи е набран и анализиран впечатляващ обем информация за неформалната икономика като явление и като практики.

Става ясно, че готовността за сиви практики е следната: 

Ö        25,0% от населението и 29,7% от интервюираните работници и служители декларират готовност да работят без трудов договор;

Ö        43,8% от населението и 46,3% от интервюираните работници и служители са готови да работят на трудов договор за една сума плюс устни договорки за по-голямо заплащане;

Ö        25,7% и 30,0% от интервюираните работници и служители са съгласни да бъдат социално и здравно осигурявани върху по-ниски суми от реално получаваните...Повече...

 

 

Назад

Търсене