Информационни дни по ОП "Конкурентоспособност"

05.11.2008 10:48

 В периода 16 октомври – 7 ноември, в 14 града на страната се провеждат информационни дни по обявените четири процедури за подбор на проекти на Оперативната програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013 г. 

Представителите на бизнеса ще имат възможност детайлно да се запознаят с условията и начина на кандидатстване по: 
Процедура за подбор на проекти: BG161PO003-1.1.02 „Подкрепа за внедряване в производството на иновативни продукти, процеси и предоставяне на иновативни услуги”; 
Процедура за подбор на проекти: BG161PO003-2.1.04 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия”;
Процедура за подбор на проекти: BG161PO003-2.1.05 „Технологична модернизация в големи предприятия”;
Процедура за подбор на проекти: BG161PO003-2.1.03 „Покриване на международно признати стандарти”.

Лектори са експерти от Управляващия орган на Оперативна програма „Конкурентоспособност” – Дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”, Министерството на икономиката и енергетиката, и експерти от Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия, която е Междинно звено на Оперативната програма.

Участието е безплатно.
Регистрацията за участие се провежда от 9.30 до 10.00 ч в съответния ден.

Информационните дни се провеждат по следния график:

07.11.08 - петък, 10.00 - 15.00 ч, София,
Национален дворец на културата / НДК, зала 11 "Люмиер"
За информация и потвърждаване на участието: 02/8075300, 8075030, e-mail:izgrev@sme.government.bg, slaveva@sme.government.bg
 

Назад

Търсене