Информационни дни по обявените пет процедури за подбор на проекти по ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013 г.

17.09.2010 16:59

На 21, 23 и 24 септември 2010 г. в 10 града на страната, съгласно приложения график, ще се проведат информационни дни по обявените пет процедури за подбор на проекти по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013 г.  
Информационният ден за град София и региона ще се проведе на 24 септември /петък/ от 10.00 ч. В Аулата на Лесотехнически университет - Учебно-лабораторен корпус, бул. Климент Охридски № 10, София. 
За допълнителна информация и детайли, моля вижте приложените файлове. 
Надяваме се на Вашето любезно съдействие, информацията за предстоящите информационни дни да бъде разпространена до всички заинтересовани потенциални кандидати, членове на Вашата организация. 
За Ваша информация, приложено изпращаме и график за провеждане на информационните дни в страната. 
Графикът, пълният пакет документи и Насоки за кандидатстване по процедурите са публикувани на следните интернет страници: www.opcompetitiveness.bg, www.ibsme.org и www.eufunds.bg.
За допълнителна информация и потвърждаване на участието в София - тел. 02/8075311 - ГД "Конкурентоспособност и иновации", ИАНМСП.

Назад

Търсене