Информационен ден, посветен на Четвъртата конкурсна сесия по приоритет Информационни и комуникационни технологии на Седма рамкова програма

03.12.2008 16:22

 Координационният съвет за информационно общество, съвместно с Държавната агенция за информационни технологии и съобщения, организира информационен ден, посветен на Четвъртата конкурсна сесия по тематичен приоритет Информационни и комуникационни технологии на Седма рамкова програма. Конкурсът беше обявен на интернет страницата на CORDIS: https://cordis.europa.eu/ на 19 ноември 2008 г., като крайният срок за подаване на предложения ще е 1 април 2009 г.
 
Информационният ден ще се проведе на 12 декември 2008 г. (петък) от 09:00 до 13:00 часа в големия салон на Българската академия на науките – Централно управление, ул. “15 ноември” No 1.
Участието е безплатно.
За регистрация за участие и повече информация, може да се обръщате към г-жа Мариета Попова, Национално контактно лице по ИКТ – mpopova@ccit.government.bg и marieta_popova@abv.bg или на телефон 940 3646 и 0886 847414.

Назад

Търсене