Информационен ден,за конкурсна сесия па тематичен приоритет Информационни и комуникационни технологии в Седма рамкова програма на ЕС- 2 юни 2009 г.

28.05.2009 13:32

 Координационният съвет за информационно общество, съвместно с Българската академия на науките и Държавната агенция за информационни технологии и съобщения, организират информационен ден, посветен на Пета конкурсна сесия на тематичен приоритет Информационни и комуникационни технологии в Седма рамкова програма. Конкурсът е обявен на интернет страницата на CORDIS: www.cordis.europa.eu. с начален срок 31 юли 2009 г. и с краен срок за подаване на проекти 3 ноември 2009 г. Бюджетът за обявената конкурсна сесия е 732 милиона евро. Информационният ден ще се проведе на 2 юни 2009 г. (вторник) от 09:00 до 13:00 часа в големия салон на БАН- Централно управление, ул. 15 ноември No 1.

Назад

Търсене