Информационни дни по обявените четири процедури за подбор на проекти по ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”

16.10.2008 00:00

  От 16.10.2008 г. до 07.11.2008 г. в 14 града на страната ще се проведат информационни дни по обявените четири процедури за подбор на проекти на Оперативната програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013 г. 
Представителите на бизнеса ще имат възможност детайлно да се запознаят с условията и начина на кандидатстване по: 

· Процедура за подбор на проекти: BG161PO003-1.1.02 „Подкрепа за внедряване в производството на иновативни продукти, процеси и предоставяне на иновативни услуги”; 
· Процедура за подбор на проекти: BG161PO003-2.1.04 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия”;
· Процедура за подбор на проекти: BG161PO003-2.1.05 „Технологична модернизация в големи предприятия”;
· Процедура за подбор на проекти: BG161PO003-2.1.03 „Покриване на международно признати стандарти”.

Лектори ще бъдат експерти от Управляващия орган на Оперативна програма „Конкурентоспособност” – Дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”, Министерството на икономиката и енергетиката, и експерти от Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия, която е Междинно звено на Оперативната програма.

Информационните дни ще се проведат както следва:

1) 16.10.08 – четвъртък10.00 – 15.00 ч. Враца Конферентна зала на Търговско -Промишлена палата - Културен дом, ет. 2 , пл. "Христо Ботев"
2) 17.10.08 – петък10.00 – 15.00 ч. Плевен Областна администрациязала "Плевен"пл. "Възраждане" № 1
3) 20.10.08 – понеделник10.00 – 15.00 ч. Варна Община Варна, Пленарна зала, бул. "Осми приморски полк" № 43
4) 21.10.08 – вторник10.00 – 15.00 ч. Търговище Община Търговище - гр. Търговище, пл. „Свобода” №1, Заседателна зала
5) 22.10.08 – сряда10.00 – 15.00 ч. Русе Пленарна зала, сграда на Община Русе и Областна администрация; пл. „Свобода” № 6
6) 23.10.08 – четвъртък10.00 – 15.00 ч. Велико Търново Хотел "Премиер",Конферентна зала,ул. „Сава Пенев” № 1
7) 27.10. 08- понеделник10.00 – 15.00 ч. Бургас Комплекс "Лазур"х-л "Аква", Зала "Амфибия"бул. "Демокрация"
8) 28.10.08 – вторник10.00 – 15.00 ч. Сливен Зала „Май”, Община Сливен, ул. „Цар Освободител” № 1
9) 29.10.08 – сряда10.00 – 15.00 ч. Стара Загора Областна администрация, Заседателна зала, ет.1,бул. „Цар Симеон Велики”№ 108
10) 30.10.08 – четвъртък10.00 – 15.00 ч. Хасково Областна администрацияЗаседателна залапл. "Свобода" № 5
11) 31.10.08 - петък 10.00 – 15.00 ч. Пловдив Зала „Пловдив” , Конферентен център, Международен Панаир Пловдив
12) 04.11.08 – вторник10.00 – 15.00 ч. Сандански Интер хотел „Сандански”,Конферентна зала
13) 05.11.08 – сряда10.00 – 15.00 ч. Благоевград Американски университет в България, зала „Аудиториум” в новата административна сграда на АУБ, студентски комплекс „Скаптопара”
14) 07.11.08 – петък10.00 – 15.00 ч. София Национален дворец на културата / НДК, зала 11 "Люмиер"
Регистрацията за всички информационни дни е от 9.30 до 10.00 ч.
Участието е безплатно.

Назад

Търсене