ИНДУСТРИАЛЕН ФОРУМ "ДНИ НА БЪЛГАРСКАТА ИНДУСТРИЯ-2012" - 28.02-02.03.2012г.

08.02.2012 14:18

От 28-ми февруари до 02-ри март 2012 година в Интер Експо Център-София се организира индустриален форум  "ДНИ НА БЪЛГАРСКАТА ИНДУСТРИЯ-2012".Той се организира с подкрепата на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма по инициатива на авторитетни български неправителствени и браншови организации - Българска стопанска камара, Федерация на научно-техническите съюзи в България, Асоциация на индустриалния капитал в България, Българска браншова камара Машиностроене, Българска асоциация на електротехниката и електрониката, Българската браншова камара по електронна промишленост и информатика. За специален гост е поканен президентът на РБългария г-н Росен Плевнелиев.        Цел на индустриалния форум е показване на технологичните и производствени възможности на фирми от основните отрасли на българската индустрия, позволяващи коопериране с водещи европейски фирми.                                                                          

По време на форума ще бъдат организирани дискусии с участващите в него специалисти на които в три специализирани панела ще се обсъждат технологичните и продуктови възможности на българската индустрия. Ще бъде поставен акцент на екологичния транспорт и електромобилите като един от приоритетите на родната индустриална политика на фона на европейската стратегия за незамърсяващи превозни средства до 2020 г.                                                                                                                          

По същото време ще се проведе за първи път международна индустриална B2B изложба, включваща шест тематики:IFAM и INTRONIKA, MACHTECH&METAL EXPO, SECURITY-ЗАЩИТА И СИГУРНОСТ, TRANSPORT&LOGISTICS, IFAM, INTRONIKA, PLAST и MACHTECH&METAL EXPO. По време на изложението ще бъде организирана и кооперционна борса. Повече...

Назад

Търсене