ИАНМСП организира участието на български фирми на национален щанд на Международното изложение за ИКТ-GITEX 2010, 17 – 21.10.2010 г., Дубай, ОАЕ

21.05.2010 15:27

ИАНМСП организира участието на български фирми на национален щанд на Международното изложение за информационни и комуникационни технологии GATEAUX 2010, 17 – 21.10.2010 г., Дубай, ОАЕ, при следните условия: 
Агенцията ще организира национално участието на български фирми в международното изложение, като поема разходите за:
Ø наем на изложбена площ;
Ø изграждане на щанда, необходимо оборудване и обзавеждане;
Ø отпечатване на каталог на българските участници на националния щанд;
Ø регистрационни или медийни такси на съизложителите;
Ø съпътстващи мероприятия.
Фирмите участници в изложенията следва да поемат всички други разходи, както следва:
Ø транспорт и обработката на мостри;
Ø разходи по командироването и пребиваването на представител/и от фирмата (пътни, дневни и квартирни);
Ø банкова гаранция в размер на 2000 лв. с валидност до един месец след провеждане на изложението за обезпечаване на нанесени вреди от Предприятието на трети лица и/или на Агенцията във връзка с участието му на изложението. Повече...

Назад

Търсене