ИАНМСП организира участието на български фирми на национален щанд на Международното изложение в областта на ИКТ- CEBIT BELISIM, 6 - 10.10.2010г., Истанбул

21.05.2010 12:31

ИАНМСП организира участието на български фирми на национален щанд на Международното изложение в областта на информационните и комуникационните технологии CEBIT BELISIM, 6 - 10.10.2010г., Истанбул, Турция, при следните условия: 
Агенцията ще организира национално участието на български фирми на Международното изложение в областта на информационните и комуникационните технологии CEBIT BELISIM, като поема разходите за:
Ø наем на изложбена площ;
Ø изграждане на щанда, необходимо оборудване и обзавеждане;
Ø отпечатване на каталог на българските участници на националния щанд;
Ø регистрационни или медийни такси на съизложителите;
Ø съпътстващи мероприятия.
Фирмите участници в изложенията следва да поемат всички други разходи: 
Ø транспорт и обработката на мостри;
Ø разходи по командироването и пребиваването на представител/и от фирмата (пътни, дневни и квартирни);
  Ø банкова гаранция в размер на 2000 лв. с валидност до един месец след провеждане на изложението за обезпечаване на нанесени вреди от предприятието на трети лица и/или на агенцията във връзка с участието му на изложението.Повече...

За допълнителна информация можете да се обръщате към г-н Нейчо Нейчев, тел. 02/9329 296, ел. поща: n.neychev@sme.government.bg.
 

Назад

Търсене