ИАНМСП организира българското национално участие на CeBit 2011 , 01-05 март 2011 г. в Хановер, Германия

10.08.2010 22:03


Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия /ИАНМСП/ организира българското национално участие в специализираното международно изложение за информационни и комуникационни технологии CeBit 2011, 01-05 март 2011 г., Хановер, Германия
Както и до сега, Агенцията ще финансира частично участието на български фирми.
При интерес за участие в организирания национален щанд на България, моля вижте подробности в сайта на ИАНМСП - https://www.sme.government.bg/IANMSP/story.aspx?id=2030
Там са посочени условията за участие и ноебходимите документи за кандидатстване.
Времето за решение е кратко!Документите за кандидатстване ще се приемат до до 10.09.2010 г(петък)!
Допълнителна информация можете да получите от  г-жа Елица Попадийна,тел. 02 9329 258, e-mail:elitza@sme.government.bg

Назад

Търсене