ИАНМСП и БенчМарк организират 9 въвеждащи обучения за повишаване на експортния потенциал на българските МСП

20.08.2012 17:05

В периода 11 – 27 септември 2012 г. ИАНМСП и ДЗЗД „БенчМарк – БИФ” организират:
Девет въвеждащи обучения на тема „Готова ли е вашата фирма да осъществява износ?”. Те са насочени към фирми, които нямат експортен опит. Целта е малките и средните предприятия да придобият външнотърговски умения и да се създаде капацитет за извършване на собствена външнотърговска дейност за излизане на европейския и други пазари.

Малките и средните предприятия ще получат подробна информация за оценка на експортния потенциал на фирмата, особености и специфични рискове на външните пазари, идентифициране на целеви продукти и пазари, технология на външнотърговската сделка и др.

Въвеждащите обучения ще се проведат по следния график: Повече...

Назад

Търсене