Hа 21.05.2010 год. Министъра на околната среда и водите подписа разрешителното за дейност на „Елресурс” ООД.

26.05.2010 09:50

На 21.05.2010 год. Министъра на околната среда и водите подписа разрешителното за дейност на „Елресурс” ООД. Във връзка с това дружеството ще поднови своята дейност от 01.06.2010 год.

Документи:

1. Решение № ООп-52-00/21.05.2010г. на МОСВ за разрешаване дейността на "ЕЛРЕСУРС" ООД

2. Приложение 1 към решението - ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ УСЛОВИЯ

Назад

Търсене