Фонд “Научни изследвания” към МОН обяви първите четири конкурса от програмата си за 2009 г. с общ бюджет от 33,2 млн. лв.

14.05.2009 09:24

Фонд “Научни изследвания” към Министерството на образованието и науката (МОН) обяви първите четири конкурса от програмата си за 2009 г. с общ бюджет от 33,2 млн. лв. Предмет на кандидатстване са тематичен конкурс "Насърчаване на научните изследвания в приоритетни области" (с предварителен бюджет за 2009 г. – 14 млн. лв., краен срок за подаване на предложенията – 6 юли), конкурс "Млади учени" (предварителен бюджет за 2009 г. – 700 хил. лв., краен срок - 29 юни), конкурс "Идеи" (предварителен бюджет за 2008 г. – 5 млн. лв., краен срок – 3 юли) и конкурс "Развитие на научната инфраструктура" (предварителен бюджет за 2009 г. – 13,5 млн. лв., краен срок – 2 юли).Повече...

Назад

Търсене