Две седмици остават до изтичането на крайния срок за подаване на декларациите за облагане с корпоративни данъци.

19.03.2009 16:04

   До 31 март 2009г.формулярите трябва да бъдат подадени в НАП, а дължимият данък да бъде платен. Всички фирми, които изпратят формуляра по Интернет, подписан с електронен подпис, получават отстъпка от 1% от дължимия корпоративен данък, но не повече от 1000 лв.Заедно с декларацията фирмите представят в НАП и годишния си финансов отчет, заедно с приложенията към него. От НАП напомнят, че при подготовката на приложенията към годишния финансов отчет фирмите трябва да спазват изискванията на Закона за счетоводството и приложимите счетоводни стандарти.

Назад

Търсене