Четвъртата работна среща по проекта TRICE и 6-тата международна конференция E-learning’10 ще се състоят в Рига Латвия - 25-29.08.2010г.

08.04.2010 17:02

Четвъртата работна среща по проекта TRICE и 6-тата международна конференция E-learning’10 ще се състоят в Рига Латвия - 25-29.08.2010г.ББКЕПИ участва като подизпълнител в проекта TRICE изпълняван от Русенския университет и ще участва в събитията със свой представител, който ще представи и доклад на конференцията.

Желаещите колеги от бранша също могат да участват с доклад или като гости, като за повече информация могат да посетят сайта: https://stpk.cs.rtu.lv/EducationConference/ 

Крайният срок за представяне на докладите е 14.06.2010г.

Заповядайте!

От ББКЕПИ

Назад

Търсене