БСК стартира изпълнението на проект по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013 18.01.2010г.

19.01.2010 09:32

На 18 януари 2010 г. се проведе ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ на БСК.
Беше представен проект „Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони”, осъществяван от БСК с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд и Република България.
В рамките на пресконференцията бяха представени и данни за последните тенденции и перспективи на пазара на труда, в контекста на икономическата и финансова криза.

Участваха:

- Божидар Данев – председател на БСК

- Димитър Бранков – зам.-председател на БСК

- Жечко Димитров – програмен директор на проекта на БСК по ОП РЧР

Вижте повече информация и представените на пресконференцията информационни материали

 

Назад

Търсене