БСК открива процедура за определяне на доставчик на компютри и хардуер. Срок за кандидатстване - 9 ноември 2011г.!!

07.11.2011 14:18

Българска стопанска камара - съюз на българския бизнес
в качеството си на бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG 051PO 001-2.1.06/23.10.2009 г. обявява процедура за определяне на изпълнител - „открит избор" с обект : "Закупуване на компютри и хардуер" Срокът за кандидатстване е 9 ноември 2011г.!!

Обявата е публикувана в бр. 242 на в. "Сега" от 24.10.2011 г. Повече...

Назад

Търсене