Българско национално участие в специализираното международно изложение за металургия, електроника и строителни технологии „ТЕХНОМА 2012”- 16.10 – 20.10.2012 г.

10.08.2012 15:22

Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия /ИАНМСП/ организира българското национално участие в специализираното международно изложение за металургия, електроника и строителни технологии „ТЕХНОМА 2012”, което ще се проведе в периода 16.10 – 20.10.2012 г. , Скопие, Македония.
Както и досега, Агенцията ще финансира частично участието на български фирми.
ИАНМСП поема разходите за:
· Наемане на изложбена площ;
· Проектиране и изграждане на изложбен щанд;
· Наемане на оборудване и обзавеждане;
· Регистрация на изложителите;
· Включване на изложителите в официалния каталог (стандартен формат/основен пакет);
· Рекламиране на участието.
Фирмите, участници в Международната специализирана изложба ТЕХНОМА 2012, следва да поемат всички други разходи, както следва:
· Транспорт и обработката на експонати и други изложбени компоненти;
· Командироване и пребиваване на представител/и от предприятието (виза, пътни, дневни и квартирни);
· Заявени допълнителни услуги, извън изброените в Раздел II, т.2 от Общите условия за участие;
· Застраховка на експонатите по време на транспортирането им и провеждането на изложбата/ панаира;
· Застраховка на представителите на предприятието.Повече...

Назад

Търсене