Българските МСП ще получат нов достъп до финансиране на иновационни проекти чрез програма Eurostars

24.08.2011 15:18

Българските малки и средни предприятия (МСП) ще могат да се възползват от възможностите както на инициативата “Европейска агенция за координиране на изследванията” (EUREKA), така и на съвместната програма „Eurostars”, която е част от голямата инициатива.  Предложенията по “Eurostars” са за международни научно-изследователски и развойни проекти. Според критериите на EUREKA, описани в инструкциите за участие в седмия конкурс по “Eurostars” на Интернет страницата на програмата, кандидатурите по програмата могат да адресират всяка технологична област, но трябва да имат гражданска цел и да са ориентирани към разработката на нов продукт, процес или услуга.Повече...

 

 

Назад

Търсене