Българска национална търговско-промишлена изложба в Москва,27-30 април 2009 г. и представяне в градовете Казан, Екатеринбург и Ханти-Мансийск.

20.03.2009 12:36

В рамките на Годината на България в Русия се планира провеждането на Българска национална търговско-промишлена изложба в Москва, комплекс „Гостиный двор”, 27-30 април 2009 г. и последващо представяне на част от изложбата в Казан, Екатеринбург и Ханти-Мансийск в периода май-юни. Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия ще организира участието и националното представяне на изложбите.

Националната изложба в Москва ще бъде най-мащабното към момента представяне на експортния потенциал на България в чужбина, като насърчи развитието на търговските и икономическите връзки и партньорства в деловите среди на двете страни. България ще бъде представена като пълноправен член на ЕС и надежден партньор, предлагащ конкурентни стоки и услуги, отговарящи на високите европейски и световни изисквания за качество. На изложението ще бъдат представени на обособени на браншови принцип островни щандове българските фирми, както и държавни и неправителствени организации.

При организацията на националното участие, българската държава осигурява изложбена площ и щандове, както и организиране на транспортирането на експонати и фирмени рекламни материали. Допълнително ще бъде предоставена информация за относно възможностите за преференциални цени на хотелското настаняване и пътуването, както и съдействие при издаването на визи.

Във връзка с гореизложеното Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия,  кани  българските фирми да вземат участие в Българска национална търговско-промишлена изложба в Москва, 27-30 април 2009 г. и изложбите в градовете Казан, Екатеринбург и Ханти-Мансийск. Участие се заявява, чрез попълване и изпращане на приложената заявка до 3 април 2009 г.

За допълнителна информация:
г-жа Ива Герасимова, и.д. началник отдел „Международно сътрудничество, промоционална дейност и проекти”, тел.: 02 9329 285, e-mail: i.gerasimova@sme.government.bg.
г-жа Румяна Ненкова, главен експерт, отдел "Информационно аналитични дейности за развитие на предприемачеството"тел. 02 9329 224
г-жа Николина Георгиева, старши експерт, отдел „Международно сътрудничество, промоционална дейност и проекти” тел. 02 9329 247
г-жа Силвия Добрева, старши експерт, отдел "Информационно аналитични дейности за развитие на предприемачеството" тел. 02 9329 234

 

Назад

Търсене