Агенцията по обществени поръчки стартира дейностите по изготвяне и поддържане на списъка на експерти по чл. 19, ал.2, т.8 от ЗОП.

17.12.2008 21:53

Браншовите организации и сдружения, както и отделни физически лица могат да подадат в АОП заявления за включване в списъка, изготвени съгласно Указанието за попълване и съответното методическо указание на АОП.

 

Назад

Търсене