Българската електронна промишленост и информатика

В тази рубрика ще намерите информация за миналото, настоящето и бъдещето на българската електронна промишленост и информатика.

Ще бъдат поместени книги и документи осветяващи развитието на този важен сектор от българската икономика,  спомени на ветерани, статии за съвременните научно-технически и производствени постижения и виждания за бъдещото ни развитие в тази област.

КНИГИ И ДОКУМЕНТАЛНИ РАЗКАЗИ ЗА БЪЛГАРСКАТА ЕЛЕКТРОННА ПРОМИШЛЕНОСТ И ИНФОРМАТИКА:

- 40 ГОДИНИ ЦИИТ- Документален разказ за създаването и дейността на Централния институт по изчислителна техника 2006г. автор: Снежана Христова 

- ЗАПИСИ ОТ ХРОНИКА НА БЪЛГАРСКАТА КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА - 2009г., автор: инж. Васил Недев

СПОМЕНИ ЗА СЪЗДАВАНЕТО НА БЪЛГАРСКИТЕ МИНИКОМПЮТРИ И СИСТЕМИ С ТЯХ - 1996г., автор: Н.с.Инж. Сребрьо Сребрев

- Български изчислителен център в Германия (спомени)- 1996г., автор: Н.с.Инж. Сребрьо Сребрев

- ЕЛЕКТРОНИКАТА В ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА НА БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ 60-80те ГОДИНИ НА ХХ-ти ВЕК- 2004г., автор: Д-р Евгений Кандиларов

- ПРЕГЛЕД НА БЪГАРСКАТА ЕЛЕКТРОНИКА- 2006г., автор: н.с.инж. Добромир Дяков

- СПОМЕНИ ЗА СЪЗДАВАНЕТО НА БЪЛГАРСКИЯ УКВ РАДИОТЕЛЕФОН РСВ1 - 2004г., автор: Петър Хинков

-СПОМЕНИ  ЗА ИСТОРИЯТА И ПРОИЗВОДСТВОТО НА ЗАВОД "ЕЛЕКТРОАКУСТИКА" - 2010г., автор инж.Георги Кръстев

- Академик Ангел Ангелов на 80 години - ПРИВЕТСТВИЕ КЪМ ЮБИЛЯРА  - 2009г., автор: академик Кирил Боянов

- ПАНОРАМА НА ЕЛЕКТРОННАТА ПРОМИШЛЕНОСТ НА БЪЛГАРИЯ - ФАКТИ И ДОКУМЕНТИ- 2003г., авт.колектив: Йордан Младенов, Огнемир Генчев, Иван Димитров, Петър Тотев

- ПРОФЕСОР ИВАН ПОПОВ - МОДЕРЕН ПОЛИТИК И ДЪРЖАВНИК - 2009г. автор: професор Александър Лилов

- ПЪРВИЯТ ИЗЧИСЛИТЕЛЕН ЦЕНТЪР В БЪЛГАРИЯ - НАЧАЛО НА ИНФОРМАЦИОННОТО ОБЩЕСТВО У НАС - 2011г.,автор академик Кирил Боянов

- "КАКВИ СЪМ ГИ ВЪРШИЛ..." -     Автобиографичен разказ за живота и дейността на ст.н.с.I-ва степен,инж. Любомир Антонов, един от създателите на българския електронен калкулатор "ЕЛКА" - 2012г., автор ст.н.с.I-ва степен, инж. Любомир Антонов

ДРУГИ КНИГИ ПО ТЕМАТА:

- ЗЛАТНИТЕ ДЕСЕТИЛЕТИЯ НА БЪЛГАРСКАТА ЕЛЕКТРОНИКА(ЧАСТИ) - 2008г.автор: Милена Димитрова

- ЕНЦИЛОПЕДИЯ НА ЕЛЕКТРОНИКАТА - ЧЕТИРИТОМНИК -2010Г. автор: ст.н.с.инж. Йордан Тренков

 

 

 

Търсене